การประเมินผลแบบผนวกรวม

หน่วยงานรับรองคุณภาพกว่า 50 แห่งยอมรับผลงานของ LRQA ในสาขาต่าง ๆ อาทิ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัย

ดังนั้น หากคุณประสงค์ที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานมากกว่าหนึ่งรายการ นั่นอาจเป็นโอกาสที่จะใช้บริการประเมินผลแบบผนวกรวม การผนวกการประเมินเข้าด้วยกันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ:

  • ความยุ่งยากน้อยลง
  • การบูรณาการระบบจัดการที่ดียิ่งขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองแรงงานซ้ำซ้อน
  • การแบ่งปันข้อมูล
  • และการเรียนรู้ระหว่างกฎระเบียบต่างชุดกัน
  • การจัดการความเสี่ยงทางุรกิจทุกประเภทที่ดียิ่งขึ้น
  • การใช้ทรัพยากรบริษัทของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

เรามีหลายหน่วยหลายปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการ โดยทั่วไปแล้ว แต่ละหน่วยแยกจะไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะทำได้ด้วยตัวเอง แต่ด้วยวิธีการของ LRQA จึงเท่ากับว่าหน่วยต่าง ๆ ของเราสามารถมีการประเมินแค่แบบเดียว ซึ่งผสานรวมมาตรฐานรวมกันได้ครบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

Anders Sjöden, หัวหน้าผู้ประเมิน, Sandvik Materials Technology