ISO 14001 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 คืออะไร

ISO 14001 คือข้อกำหนดสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความสำคัญและจัดการได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจตามปกติของคุณ

ใครบ้างที่สามารถใช้ ISO 14001

ISO 14001 สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดหรือตั้งอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม

ทำไม ISO 14001 จึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ

การรับรองสู่มาตรฐาน ISO 14001 จะให้ผลประโยชน์ให้แก่องค์กรของคุณหลายประการ

 • ต้นทุนที่ลดลง เนื่องจาก ISO 14001 ต้องอาศัยความทุ่มเทพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงย่อมจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อให้ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงช่วยลดต้นทุนได้
 • จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การรับรอง ISO 14001 ช่วยคุณได้ โดยการลดงานในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของคุณ
 • ลดการทำงานซ้ำซ้อน ระบบจัดการของคุณสามารถบูรณาการข้อกำหนดของมาตรฐานนี้เข้ากับมาตรฐานการจัดการอื่น ๆ ให้กลายเป็นระบบทางธุรกิจหนึ่งเดียว จึงช่วยลดความซ้ำซ้อนและต้นทุนลงได้
 • จัดการชื่อเสียงของคุณ การรับรอง ISO 14001 สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือการเสื่อมเสียชื่อเสียงจากกระบวนการสะสางหรือคดีความ และเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะของคุณที่มีต่อลูกค้า หน่วยงานควบคุม และผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
 • กลายเป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รับเลือกและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน การรับรอง ISO 14001 ช่วยให้คุณได้ร่วมงานกับบริษัทที่มุ่งเน้นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ง่ายต่อการบูรณาการ ISO 14001 มีระบบจัดการเป็นพื้นฐาน มาตรฐานนี้มาจากวงจร 'วางแผน ลงมือ ตรวจสอบ ปฏิบัติ' ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระบบจัดการอื่น ๆ ดังนั้นจึงสามารถบูรณาการเข้ากับ ISO 9001 (คุณภาพ) OHSAS 18001 (สุขภาพและความปลอดภัย) และมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีระบบจัดการเป็นพื้นฐานได้

  ผลประโยชน์จาก ISO 14001

  LRQA เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในทุกภาคส่วนธุรกิจ และยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงเทคนิคของมาตรฐานนี้ด้วย หมายความว่าไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในแวดวงใด เราก็ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพและความรู้ความเข้าใจ พร้อมที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้

  LRQA ช่วยให้คุณจัดการความท้าทาย ระบบ และความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณ เพื่อปรับปรุงและปกป้องการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของคุณ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

  • ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ประเมินผลของเราช่วยให้เราสามารถมอบประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ลูกค้าของเราผ่านวิธีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีแบบแผน
  • เราทราบดีว่าการสื่อสารที่ดีเป็นปัจจัยหลักในการมอบความโปร่งใสในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการระบบจัดการสิ่งแวดล้อม โดยที่เราจะทำงานกับลูกค้าของเราและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้แก่ทุกฝ่าย
  • LRQA พร้อมให้บริการทั้งรับรองมาตรฐานและฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่ ISO 14001

   LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

   กระบวนการอันเป็นเอกลักษณ์ของเราจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการระบบและความเสี่ยงของตนเองได้ เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราให้บริการรับรองและฝึกอบรมสำหรับมาตรฐานระบบจัดการที่สำคัญทั้งหมดอย่างครอบคลุม สำหรับองค์กรที่ใช้มาตรฐานอื่น ๆ เราก็สามารถให้บริการในด้านการประเมินผลแบบบูรณาการเพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้า