FSSC 22000 แผนการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร

FSSC 22000 คืออะไร

มาตรฐาน FSSC 22000 ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการรับรองความปลอดภัยของอาหาร เป็นตัวแทานของแนวทางใหม่ในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร FSSC 22000 เป็นแผนการรับรองมาตรฐานแบบสมบูรณ์ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารระดับสากล ผนวกรวมกับหนึ่งในข้อกำหนดเฉพาะทางสำหรับ PRP ของภาคกลุ่ม (เช่น PAS 220/ISO 22002­1 หรือ PAS 223) และข้อกำหนดเพิ่มเติมขององค์กรความปลอดภัยอาหารสากล (GFSI) มาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบจาก GFSI

ใครบ้างที่สามารถใช้ FSSC 22000

มาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบประกอบอาหาร และวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด สามารถนำไปดำเนินงานได้โดยไม่คำนึงถึงขนาด ภาคกลุ่ม หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ทำไม FSSC 22000 ถึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ

ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและการรับรองที่เป็นอิสระเป็นสองปัจจัยสำคัญที่ผลักดันวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารให้ประสบความสำเร็จ มาตรฐาน FSSC 22000 ถูกออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการร่วมมือกันในระดับสากลและความโปร่งใสของมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร ภายใต้มาตรฐาน FSSC 22000 ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เครือข่ายกระบวนการทั้งหมดของคุณจะได้รับการประเมินผลและติดตามด้วยการใช้แนวทางที่อิงจากกระบวนการ นั่นคือ การระบุและจัดการกระบวนการโต้ตอบอย่างเป็นระบบ และมาตรฐานนี้จะมอบ:

  • การตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและความรู้เชิงลึกในภาคกลุ่มอาหารของผู้ประเมินของ LRQA
  • มุมมองแบบองค์รวมพร้อมการระบุข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดการกระบวนการโต้ตอบที่ดีกว่าเดิม
  • การปรับปรุงระบบและกระบวนการของคุณอย่างต่อเนื่อง
  • ความสะดวกสบายในการย้ายจากมาตรฐานและแผนการด้านความปลอดภัยของอาหารระดับอุตสาหกรรม
  • การสื่อสารทีดี เราทราบดีว่าปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญในการมอบความโปร่งใสในทุก ๆ ก้าวของกระบวนการด้านการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 เราทำงานกับลูกค้าของเราและองค์กรที่กำกับดูแล และกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้แก่ทุกฝ่าย
  • วิธีการตรวจประเมินที่มีความคล่องตัวจะทำให้มั่นใจว่าการรับรองมาตรฐานของคุณจะมีความคุ้มค่าและเกิดอุปสรรคต่อองค์กรของคุณน้อยที่สุด และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่สำคัญ ในขณะนี้ เราได้รับการอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบให้สามารถมอบการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 ได้แล้ว