คุณภาพถือเป็นมาตรฐาน

ระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ช่วยจัดสรรโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนงาน กระบวนการ และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและบริการจากองค์กรของคุณ

มาตรฐานระดับโลก

การสำรวจการรับรองมาตรฐาน ISO ล่าสุดเปิดเผยข้อมูลว่า ISO 9001 ได้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก แซงหน้าการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ กว่าล้านรายการ ธุรกิจระดับโลกภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอวกาศ ยานยนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ต่างมุ่งใส่ใจในคุณภาพโดยการสร้างผลงานขึ้นบนหลักการของ ISO

เฉพาะความจริงสองข้อนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วถึงความสำคัญของระบบจัดการคุณภาพที่แข็งแกร่งในฐานะที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและชื่อเสียงของบริษัท

หลักการและผลประโยชน์

ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่มีประสิทธิภาพนำเสนอวิธีการที่มีโครงสร้างชัดเจนและเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า จึงช่วยให้คุณตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์กร

ไม่ว่าคุณจะมีข้อกำหนดตามสัญญาให้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพที่เชื่อถือได้ หรือเป็นหนึ่งในองค์กรที่กำลังสรรหากระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีระบบจัดการตนเองที่พัฒนาขึ้นแล้ว คุณจะพบว่ามีการรายงานผลประโยชน์หลัก ๆ หลายประการจากการปรับใช้ QMS