คำชื่นชม การร้องเรียน และผลตอบรับ

ที่ LRQA เรามีความกระตือรือร้นและรักในสิ่งที่เราทำ เพราะเราเข้าใจดีว่าอะไรคือความเสี่ยงสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณ เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อใช้ความรู้ความชำนาญของเราในการทำให้ระบบการบริหารจัดการของคุณมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้สามารถให้การรับรองในการประเมินผลระบบการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในระดับโลก แต่แม้เราจะทุ่มเทความพยายามในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงตามที่ลูกค้าคาดหวังต่อเรา แต่ในบางครั้ง ก็ยังอาจมีข้อบกพร่องขึ้นได้ หากเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เรารับทราบเพื่อที่เราจะได้สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้องและผ่านไปด้วยดี และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกในอนาคต

คำชื่นชม

เรามีความยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับคำวิจารณ์ในทางบวก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในองค์กร หากคุณต้องการส่งคำชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจถึงเรา โปรดกรอก แบบฟอร์มออนไลน์นี้.

การร้องเรียน

หากคุณเป็นลูกค้าของ LRQA และพบปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการที่คุณได้รับจาก LRQA โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการร้องเรียนตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารรูปแบบ PDF ด้านล่างนี้

การจดบันทึกข้อมูล กระบวนการร้องเรียนและอุทธรณ์ของ LRQA

หากคุณเป็นลูกค้าของ LRQA และพบปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการที่คุณได้รับจาก LRQA โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการร้องเรียนตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารรูปแบบ PDF ด้านล่างนี้

โปรดกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการได้รับจาก LRQA หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหนึ่งในบริษัทที่เราได้ให้การรับรองไว้