สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทต่าง ๆ อยู่ภายใต้ความกดดันที่เพิ่มขึ้นในด้านการค้า กฏระเบียบ และจริยธรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตน องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี หลายองค์กรก็เริ่มตระหนักถึงผลประโยชน์ของวิธีการที่เป็นทางการ ซึ่งได้มาจากระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัย

เมื่อเลือกใช้ LRQA เท่ากับว่าคุณจะได้ร่วมงานกับบริษัทที่เป็นตัวแทนของธุรกิจด้านความปลอดภัยอย่างแท้จริง ผู้ชำนาญการด้านเทคนิคของเรามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐาน OHSAS 18001 และในฐานะที่เราเป็นบริษัทในเครือ Lloyd’s Register Group Ltd ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจความปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 1760 เราย่อมรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอะไร